آنالیز چاپ و کالیبراسیون

calibrationimageامروزه سیستم ها و تکتولوژیهای چاپ با توجه به کاربر و کاربرد نهایی بسیار متنوع میباشند. با این حال سیستم های مدیریت رنگ به منظور کنترل کیفی رنگ نهایی تا حد زیادی مشابه میباشند.  با بهره جویی از سیستم های مدیرتICC  رنگ میتوان کیفیت رنگ نهایی را تا حد زیادی بهبود داد.
کالیبراسیون انواع  سیستم های چاپ به عنوان بخشی از خدمات ارائه شده توسط شرکت پیگمان تهران به صورت انجام مشاوده و یا خدمات ارائه میگردد. این خدمات برسیستم مدیریت رنگ با تعریف پروفایل های ICC برای هر یک از ادوات نمایش و چاپ رنگ میباشد. به منظور حصول نتایج مطلوب لازم است تا کلیه مراحل نمایش اندازه گیری و چاپ در یک سیستم دوباره تولید به طور کامل و با دقت مناسب تنظیم گردند. با توجه به تفاوت در ماهیت دستگاه های مختلف مانند مانیتور ها، اسکنر ها و چاپگر ها نحوه کالیبراسیون هر یک از این دستگاه های با توجه بد دقت نهایی متفاوت می باشد.
کالیبراسیون دستگاه چاپ
خروجی سیستمهای نمایش رنگ در اغلب مواقع نمونه های چاپ شده میباشد. بنا بر این مشکلات عدم استفاده صحیح از سیستم های مدیریت رنگ معمولا در این مرحله به عنوان نتیجه کل فرایند نمایان میگردد. ذکر این نکته ضروریست که عدم حصول نتیجه دلخواه نتها به دلیل کالیبراسیون نامناسب سیستم چاپ نیست. با این حال تنظیم و توصیف سیستم چاپ از اهمیت زیادی برخوردار است.
کالیبراسیون و تنظیم یک چاپگر با اندازه گیری طیفی یکسری نمونه استاندارد صورت میگیرید. اندازه گیری نمونه های استاندارد توسط یک اسپکتروفتومتر که توانایی اندازه گیری نمونه های زیاد را دارد صورت میگرد.
در نهایت یک پروفایل ICC توسط یک نرم افزار مدیریت رنگ صورت میگیرد که شاخصی از توانایی سیستم چاپ شما در تولید محدوده رنگی خاص آن دستگاه میباشد.
تکمیل فرایند مدیریت رنگ
اکنون که تمامی دستگاه های اندازه گیری، پردازش و سیستم چاپ به طرز صحیح در یک سیستم مدیریت رنگ تعریف شده اند با استفاده از یک نرم افزار که مجهز به سیستم مدیریت رنگ ICC  میباشد میتوان این دستگاه ها را به طرز صحیح به یکدیگر متصل کرد. برای هر تصویر ابتدا نمونه اسکن شده با بکارگیری پروفایل ICC تعریف شده برای اسکنر به طور صحیح در یک سیستم مستقل رنگی تعریف میگردد. تصویر استاندار شده اکنون بر روی مانیتور کالیبره شده به طرز صحیح و واقعی نمایش داده میشود. پس از ویرایش، تصویر نهایی با پروفایل مناسب برای چاپگر نهایی ذخیره میگردد و با کیفیت مناست چاپ میگردد. در صورتی که مراحل مدیریت رنگ با دقت مناسب صورت گیرد هیچ نوع تنظیم اضافه ای در سیستم چاپ نهایی نیاز نمی باشد. سیستم چاپ میتواند چاپ فلکسو، دیجیتال و یا هر سیستم چاپ دیگری میتواند باشد.

برگرفته از سایت کلیشه سازی رایانمهر

نویسنده مطلب: کامیاب کاویانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *