آنالیز چاپ و کالیبراسیون

calibrationimageامروزه سیستم ها و تکتولوژی های چاپ با توجه به کاربر و کاربرد نهایی بسیار متنوع می باشند. با این حال سیستم های مدیریت رنگ به منظور کنترل کیفی رنگ نهایی تا حد زیادی مشابه می باشند. با بهره جویی از سیستم های مدیریت ICC رنگ می توان کیفیت رنگ نهایی را تا حد زیادی بهبود داد.
این خدمات برسیستم مدیریت رنگ با تعریف پروفایل های ICC برای هر یک از ادوات نمایش و چاپ رنگ می باشد. به منظور حصول نتایج مطلوب لازم است تا کلیه مراحل نمایش اندازه گیری و چاپ در یک سیستم دوباره تولید به طور کامل و با دقت مناسب تنظیم گردند. با توجه به تفاوت در ماهیت دستگاه های مختلف مانند مانیتور ها، اسکنر ها و چاپگر ها نحوه کالیبراسیون هر یک از این دستگاه های با توجه بد دقت نهایی متفاوت می باشد.
کالیبراسیون دستگاه چاپ
خروجی سیستم های نمایش رنگ در اغلب مواقع نمونه های چاپ شده می باشد. بنابراین مشکلات عدم استفاده صحیح از سیستم های مدیریت رنگ معمولا در این مرحله به عنوان نتیجه کل فرایند نمایان می گردد. ذکر این نکته ضروریست که عدم حصول نتیجه دلخواه نتها به دلیل کالیبراسیون نامناسب سیستم چاپ نیست. با این حال تنظیم و توصیف سیستم چاپ از اهمیت زیادی برخوردار است.
کالیبراسیون و تنظیم یک چاپگر با اندازه گیری طیفی یکسری نمونه استاندارد صورت می گیرید. اندازه گیری نمونه های استاندارد توسط یک اسپکتروفتومتر که توانایی اندازه گیری نمونه های زیاد را دارد صورت میگرد.
در نهایت یک پروفایل ICC توسط یک نرم افزار مدیریت رنگ صورت می گیرد که شاخصی از توانایی سیستم چاپ شما در تولید محدوده رنگی خاص آن دستگاه می باشد.
تکمیل فرایند مدیریت رنگ
اکنون که تمامی دستگاه های اندازه گیری، پردازش و سیستم چاپ به طرز صحیح در یک سیستم مدیریت رنگ تعریف شده اند با استفاده از یک نرم افزار که مجهز به سیستم مدیریت رنگ ICC  می باشد می توان این دستگاه ها را به طرز صحیح به یکدیگر متصل کرد. برای هر تصویر ابتدا نمونه اسکن شده با بکارگیری پروفایل ICC تعریف شده برای اسکنر به طور صحیح در یک سیستم مستقل رنگی تعریف می گردد.
تصویر استاندار شده اکنون بر روی مانیتور کالیبره شده به طرز صحیح و واقعی نمایش داده می شود. پس از ویرایش، تصویر نهایی با پروفایل مناسب برای چاپگر نهایی ذخیره میگردد و با کیفیت مناست چاپ میگردد. در صورتی که مراحل مدیریت رنگ با دقت مناسب صورت گیرد هیچ نوع تنظیم اضافه ای در سیستم چاپ نهایی نیاز نمی باشد. سیستم چاپ میتواند چاپ فلکسو، دیجیتال و یا هر سیستم چاپ دیگری می تواند باشد.

برگرفته از سایت رایانمهر

نویسنده مطلب: کامیاب کاویانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *