تاریخ امروزاردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰
مشاهده رنگ

آیا رنگ پدیده ای پیچیده است؟

براي مديريت كردن رنگ، مفيد خواهد بود اگر بدانيم رنگ چيست؛ پس بياييد پيش از هر چيز با هم تعريف فعلي شما را از رنگ بررسي كنيم. بسته به اينكه تا چه حد به اين مسئله فكر كرده ايد، با توجه به اينكه شما اين مطلب را مي خوانيد، بايد بيش از سايرين به آن فكر كرده باشيد، شايد در برهه های مختلف از زندگي تعاريف مختلفی از رنگ داشته ايد كه مي تواند به این عبار ت ها شبيه باشد: رنگ از ويژگي هاي اشياء است. اين اولين و سرسختانه ترين نظر در مورد رنگ است. هر اندازه هم كه ما در مورد رنگ فلسفه بافي كرده باشيم، باز هم از «سيب سرخ» ،«چراغ سبز» و «كتاني هاي سفيد» حرف مي زنيم.

رنگ از ويژگي هاي نور است. این ادعاي كتب درسي در مقابل نظري قرار دارد كه رنگ را از ويژگي هاي اشياء مي داند. نويسندگان كتب و تحقيقات مربوط به رنگ علاقة شديدي دارند كه تأكيد كنند «نور همان رنگ است» يا «بدون نور رنگي هم نيست».

رنگ در مشاهده گر رخ مي دهد. هنگامي كه به خطاهای باصره ای همچون ردّ تصويرها (تصويری كه بعد از بستن چشم هنوز هم قابل مشاهده است)، تباين متوالي (تصاويري كه به دو صورت قابل مشاهده اند) يا ديگر مواردي كه وجود آنها از شيئي كه مي بينيم ناشي نمي شود، برمي خوريم اين تعريف ذهن ما را اشغال مي كند. رنگ چيزي است كه از چشم يا مغز مشاهد هگر نشأت مي گيرد. البته پاسخ صحيح، آميزه اي از هر سه تعريف است.

هر كدام بخشي از حقيقت را در خود دارد ، اما يافتن مثال هایی كه نشان دهد هيچ يك از اين سه عبارت به خودی خود توصيف كاملي از تجربه ای كه آن را رنگ مي ناميم نمي باشد، دشوار نيست.

رنگ رخدادي است كه بين سه طرف درگير به وقوع مي پيوندد: يك منبع نور، يك شيء و يك مشاهده گر. رخداد رنگ، احساسي است كه بواسطه طول موج نور توليد شده توسط منبع نور، پس از دستخوش تغيير شدن توسط شيء، در مشاهده گر برانگيخته مي شود. هرگاه يكي از اين سه عنصر دچار تغيير شود، رخداد رنگ متفاوت خواهد بود (به شكل نگاه كنيد)؛ به زبان ساده ما رنگ متفاوتي را می بينيم.

جالب اين جا است كه سه عنصر اصلي رخداد رنگ نماينده سه شاخه دشوار از علم هستند: فيزيك، شيمي و زيست شناسي. براي درك اينكه نور چگونه بر رنگ اثر می گذارد بايد به سراغ فيزيك برويم؛ براي درك اينكه چگونه اشياء، نور را دستخوش تغيير مي كنند به شيمي سطوح و چگونگي جذب انرژي نور توسط مولكول ها و اتم ها نياز داريم؛ و براي فهم سرشت مشاهده گر نيازمند زيست شناسي، شامل فيزيولوژي اعصاب چشم و مغز، و آستانه جهان اسفل (دنياي مردگان) در روانشناسي مي باشيم. بطور خلاصه، رنگ پديده اي پيچيده است.

گزیده ای از کتاب دنیای واقعی مدیریت رنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *