ارتجاعی در چاپ فلکسو گرافی (كشيدگی تصاوير چاپ شده)

كشيدگي تصاوير چاپ شده

پليتهاي چاپ برجسته به صورت تخت آماده شده ولي به صورت مدور بر روي سيلندر چاپ بسته مي شود. اين مسئله باعث تغيير اندازه تصوير در جهت محيط دايره به دليل كشيدگي در سطح برجسته پليت، خواهد شد. اين بدين معني است كه يك جزيي در عناصر تصوير به وجود ميآيد، مثلاً دايرهها به بيضي تبديل ميشوند.
ميزان كشيدگي تصوير به قطر سيلندر پليت بستگي دارد. اين مسئله با كوچك كردن المان هاي تصويري بر روي فيلم نگاتيو تصحيح ميشود. همچنين در ليتوگرافي سنتي اگر چند كپي وجود داشته باشد با كمكردن فاصله هر كدام از كپيها مي توان اي تغيير اندازه را اصلاح كرد.

Distortion factor

راه حل ديگر اين است كه به صورت دوار عمل نوردهي به پليت انجام گيرد، در اين صورت قطر سيلندر نوردهي بايد با قطر سيلندر پليت در ماشين چاپ برابر باشد. اما به خاطر اين كه قطر هاي مختلفي از سيلندر پليت در ماشينهاي فلكسوگرافي داريم استفاده از نوردهي دوار اقتصادي و خيلي معمول نيست. بر خلاف پليتهاي لاستيكي كه كشيدگيهاي متفاوت دارند و كارخانهها بستهبندي بايد آن ها را در نظر بگيرند كشيدگي كه در پليتهاي پليمري چاپ فلكسوگرافي رخ ميدهد، هميشه ثابت است. بنابراين اين امكان وجود دارد كه اين كشيدگي را از قبل محاسبه نمود. كوچك كردن عناصر تصوير بر روي فيلم نگاتيو بر اساس درصد صحيح كشيدگي در چاپ، باعث درست شدن اندازه تصوير در چاپ خواهد شد.

 

كوچك نمودن تصوير به دو صورت امكانپذير است:
– هنگام طراحی
– بوسيله ابزاري نوري و مكانيكي خاص حين تهيه فيلم نگاتيو با دوربين هاي ليتوگرافي

 

محاسبه دقیق و علمی ضریب #ارتجاعی پلیت های چاپ #فلکسو (مطابق نقشه های فنی ماشین آلات) با ما تماس بگیرید. (distortion factor) – همراه: ۰۹۱۲۲۵۹۱۶۲۹ (کاویانی)

label printing - طراحی و تولید انواع لیبل ها و کاغذ های پشت چسبدار

 

 

 

منبع مطلب: ترچمه مقاله توسط استاد سیامک دری

نویسنده مطلب: کامیاب کاویانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *