ارتجاعی در چاپ فلکسوگرافی (كشيدگی تصاوير چاپ شده)

كشيدگی تصاوير چاپ شده

پليت های چاپ برجسته به صورت تخت آماده شده ولی به صورت مدور بر روی سيلندر چاپ بسته می شود. اين مسئله باعث تغيير اندازه تصوير در جهت محيط دايره به دليل كشيدگي در سطح برجسته پليت، خواهد شد. اين بدين معني است كه يك جزيی در عناصر تصوير به وجود می آيد، مثلاً دايره ها به بيضی تبديل می شوند.
ميزان كشيدگی تصوير به قطر سيلندر پليت بستگی دارد. اين مسئله با كوچك كردن المان های تصويری بر روي فيلم نگاتيو تصحيح می شود. همچنين در ليتوگرافی سنتی اگر چند كپی وجود داشته باشد با كم كردن فاصله هر كدام از كپی ها می توان ای تغيير اندازه را اصلاح كرد.

Distortion factor

راه حل ديگر اين است كه به صورت دوار عمل نوردهي به پليت انجام گيرد، در اين صورت قطر سيلندر نوردهي بايد با قطر سيلندر پليت در ماشين چاپ برابر باشد. اما به خاطر اين كه قطر هاي مختلفي از سيلندر پليت در ماشينهاي فلكسوگرافي داريم استفاده از نوردهي دوار اقتصادي و خيلي معمول نيست. بر خلاف پليتهاي لاستيكي كه كشيدگی هاي متفاوت دارند و كارخانه ها بسته بندي بايد آن ها را در نظر بگيرند كشيدگي كه در پليت هاي پليمری چاپ فلكسوگرافی رخ ميدهد، هميشه ثابت است. بنابراين اين امكان وجود دارد كه اين كشيدگي را از قبل محاسبه نمود. كوچك كردن عناصر تصوير بر روي فيلم نگاتيو بر اساس درصد صحيح كشيدگی در چاپ، باعث درست شدن اندازه تصوير در چاپ خواهد شد.

كوچك نمودن تصوير به دو صورت امكانپذير است:
– هنگام طراحی
– بوسيله ابزاری نوری و مكانيكی خاص حين تهيه فيلم نگاتيو با دوربين هاي ليتوگرافی

محاسبه دقیق و علمی، عملی ضریب #ارتجاعی پلیت های چاپ #فلکسو با ما تماس بگیرید. (distortion factor)

label printing - طراحی و تولید انواع لیبل ها و کاغذ های پشت چسبدار

 

مشاوره محاسبات ضریب ارتجاعی

جهت مشاوره اطلاعات این فرم با دقت تکمیل گردد.
  • افزودن یک ردیف جدید

منبع مطلب: ترجمه مقاله توسط استاد سیامک دری

نویسنده مطلب: کامیاب کاویانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *