تاریخ امروزاردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰
دانشجویان چاپ

خروجی دانشگاه ها می تواند در خدمت صنعت باشد

حسين ولی لله زاده استاد دانشکده علمی کاربردی چاپ در گفتگو با خبرنگار نشریه چاپ و نشر با بيان این مطلب گفت: واقعيت این است که مراکز آموزشی صنعت چاپ ایران ٬ فقط عنوان آموزش و ظاهر آکادميک را یدک می کشند اما در عمل معمولا خروجی دانش آموخته های صنعت چاپ به دليل ناکارآمدی ٬ اغلب وارد بدنه این صنعت و حرفه نمی شوند.
وی افزود : ارتباطی که هم اکنون با صنعت دارند در حد بازدید های پراکنده و کارگاهی است. با این شيوه دانشجویان از مشکلات و همچنين روش های چاپی و فرآیندهایی که چاپخانه ها استفاده می کنند ٬ مطلع نمی شوند به بيانی می توان نتيجه گرفت که این بازدیدها بيشتر جنبه تشریفاتی دارد.

advertising banner - naghshe mehr
ولی لله زاده دليل اینکه خروجی دانشگاه های چاپ مستقيما به صنعت چاپ نمی شوند غلط بودن چارچوب های آموزشی دانست و گفت : آنچه مسلم است این است که اهداف و شيوه های آموزشی ما در این حوزه غلط است و تا این رویه اصلاح نشود نمی توان انتظار داشت که این آموزش ها برای صنعت ٬ کارگشا باشد و نيروهایی را تربيت کند که به درد صنعت بخورد . این استاد دانشکده چاپ عنوان کرد: به نظرم اینکه بگویيم می توانيم راهکارهایی را ارایه کنيم که بتواند مشکلات فعلی موجود در صنعت چاپ را حل کند ٬ ادعای بزرگی است ولی فکر می کنم ٬ ماهيت دانشگاه های چاپ ایجاب می کند که ٬ دانشجویان ارتباط بيشتری با بدنه صنعت داشته باشد ٬ وی افزود: دانشجویان ترم آخر حتی نمی توانند یکی از بخش های صنعت چاپ ٬ از جمله افست ٬ فلکسو ٬ گراور و … را به خوبی تعریف و توصيف کنند. درحاليکه در کشورهایی مانند آلمان ٬ فرانسه و … که صنعت چاپ آنها اسم و رسمی دارد معمولا به شيوه هایی دیگر عمل می شود یعنی صنعت ٬ خروجی فارغ التحصيلان دانشگاه ها را به کار می گيرد ٬ نه بخواهند مانند ایران از کالبد صنعت افراد با تجربه ای را برای تحصيل در رشته های چاپ وارد دانشگاه ها کنند.

منبع خبر: سایت نشریه چاپ و نشر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *