محاسبه میزان کرونا برای سطوح مختلف (dyn/cm)

میزان اثر بخشی آماده سازی سطح با کرونا به خصوصیات جنس سطح مورد استفاده بستگی دارد. مواد متفاوت به علت وجود مولکول ها و افزودنی های متفاوت –  ویژگی ها و رفتار متفاوت دارند و این در اثر بخشی تخلیه بار کرونا تاثیر خواهد داشت. برای استفاده از کرونا در آماده سازی سطوح هیچگونه ملاحظه و محدودیتی وجود ندارد. با این حال، شدت مورد نیاز آماده سازی سطوح (watt/min/m2) ممکن است به طور قابل توجهی متفاوت باشد.

میزان آماده سازی را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

Power (watt) = T x S x W x M / قدرت بر جسب وات 

P = Total Power (Watt) required  / قدرت کل (وات) مورد نیاز است)

T = Number of sides to Treat (single/double sided)  / (تعداد طرفهای آماده سازی (یک و دو طرفه)

S = Line Speed (in metres per minute)  / سرعت خط (متر در دقیقه)

W = Film Width (in metres)  /  عرض فیلم (متر)

M = Material factor (required Watt per m² per minute)  / عامل مواد (وات مورد نیاز در هر متر مربع در دقیقه)

کانال تلگرام مجله چاپ

 

بهترین نحوه محاسبه و تعیین میزان کرونای لازم برای هر سطح، آزمایش کردن و آزمون خطا برای همان سطح و شرایط کاربرد آن متریال می باشد.

 

دوام وماندگاری

با گذشت زمان مقدار کرونای سطح (dyne-level) کاهش می یابد و بهتر است قبل استفاده مجدد سطح آماده سازی شود. هنگامی که متریال دارای افزودنی ها باشد نیز سریعتر سطح کرونا کاهش می باید و حتی در فیلم های نازک و قدیمی به همین ترتیب است و سختر می شود سطح را آماده سازی نمود، زیرا عوامل نامبرده شده به سطح مهاجرت می کنند. همچنین شرایط انبارش و دمای در زوال و نابودی کرونای سطح موثر است.

 

بطور کلی، مواد سختر به سرعت آماده سازی شده و به همان سرعت با گذشت زمان سطح کرونا از بین می رود. همیشه موادی که از افزودنی های بیشتری تهیه شده (بالای ۱۲۰۰ ppm) می تواند تا ۲۴ ساعت پس از کرونا چاپ پذیر باشد. پس ضروری است که پس از کرونا دوباره سطح پردازش شود و یا بلافاصله چاپ انجام پذیرد.

سطوحی که قبل از اکستروژن (روکش دار شدن) کرونا نشده باشد، می تواند پس از آن آماده سازی شود.بنابراین توصیه می شود سطوح بعد از عمل اکستروژن کرونا شود و قبل از استفاده (چاپ)، مجدد سطح را آماده سازی نمایید.

برگردان و تنظیم متن: کامیاب کاویانی

 

 

 

نویسنده مطلب: کامیاب کاویانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *