تاریخ امروزاردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰

آماده‌سازی فایل فلکسو لفاف بسته‌بندی (فارسی) ساختن ماسک

دوره آموزش حرفه‌ای، طراحی و پیش‌از‌چاپ فلکسوگرافی | کامیاب کاویانی

پیچازی در فراموشی

پیدا کردن نزدیکترین کد رنگ پنتون در ایلوستریتور برای چاپ

ترام

نوردهای آنیلوکسی

باید و نبایدهای چسباندن کلیشه فلکسو

چاپ فلکسوگرافی

تصاویر دیجیتال: رنگ (بخش دوم)

داستان مرکب‌ها (بخش اول)

داستان مرکب‌ها (بخش دوم)

داستان مرکب‌ها (بخش سوم) خشک شدن