تاریخ امروزاردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۰
اصطلاحات چاپ و گرافیک

چند اصطلاح (۱)

  • ΔE «دلتا ای»؛ به طور کلی عبارت است از ميزان محاسبه شده اي که به نظر می رسد دو رنگ با يکديگر همخوانی دارند. معمولاً برحسب CIELAB محاسبه می شود، اما سيستم های تمايز رنگ ديگری هم وجود دارد.
  • Achromatic بدون رنگ؛ خصيصه ای از نوری که از يک سطح يا از يک منبع نور مي تابد که به مقدار نور بويژه به روشنی آن مربوط می باشد. مقايسه کنيد با Chromatic.
  • Additive primaries رنگ دهنده های اصلی افزاينده؛ سه منبع نور که به گونه ای انتخاب شده اند که بتوانند با افزودن طول موج ها، رنگ های ديگر را بازتوليد کنند. يک رنگ دهنده اصلی طول موج هاي بلند (قرمز)، رنگ دهنده ديگر طول موج های متوسط (سبز)، و رنگ دهنده سوم طول موج هاي کوتاه (آبی) را فراهم می کند.
  • AM screening که به آن نيم سايه (Halftone) نيز می گويند؛ در کار چاپ، عبارت است از شيو ه ای از انجام عمل اسکرينينگ که در آن فراواني نقطه ها (Dots) که همان فراوانی اسکرين يا Screen frequency يا تعداد نقاط در هر اينچ است در تمام اسکرين ثابت است. در عوض ، جلوه سايه روشن با تغيير اندازه نقطه ها (که به آن Amplitude modulation يا تغيير دامنه می گويند) ايجاد می شود.
  • Anisotropy؛ پديده ای که در آن يک چاپگر بسته به جهت حرکت کاغذ در چاپگر رنگی توليد می کند که اندکی متفاوت است.

هیمن حالا تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *