کارگاه آموزش آماده‌سازی فایل و پیش از چاپ فلکسوگرافی

ترام‌های خوش‌خط و خال

سال‌هاست بیشترین تمرکز واحدهای آموزشی عمومی به چاپ افست و فرآیندهای پیش از چاپ و امور تکمیلی آن معطوف شده و کمتر دورهای درباره چاپ فلکسوگرافی و گراور برگزار شده و این بخش از صنعت چاپ از نظر نیروی کار آموزش دیده و ماهر خلاء بیشتری را تجربه می کند.لذا بر آن شدیم تا با برگزاری دوره ای فشرده، کاربران و صنعتکاران حوزه چاپ فلکسوگرافی را اعم از طراحان، اپراتورها، مدیران فنی و ناظران چاپ و همچنین علاقمندان و دانشجویان این رشته را به مهارتهای حرفه ای و تکنیکهای نرم افزاری برای آمادهسازی فایل در بخش پیش از چاپ هر چه بیشتر مسلح سازیم.

repro prepress

آماده‌سازی فایل طراحی (فلکسو)

آموزش آماده‌سازی فایل طراحی برای چاپ فلکسوگرافی، دوره آموزش آماده‌سازی فایل توسط کامیاب کاویانی

معرفی نرم‌افزار Axis PaSharp

معرفی نرم‌افزار Axis PaSharp

نرم‌افزار Axis PaSharp یکسری پلاگین تحت نرم‌افزار Adobe illustrator که با استفاده از آنها می توان در آماده‌سازی فایل‌های چاپ از آنها بهره برد.