کاربرد اسکریپت در ایلوستریتور

کاربرد اسکریپت در ایلوستریتور

جای برخی از دستورات پرکاربرد در نرم‌افزارهای ادوبی خالی است، از این رو باید از نرم‌افزارهای مکمل برای این کار استفاده کرد. در این بین امکانی در گروه نر‌م‌افزارهای گروه ادوبی وجود دارد که این کمبود را جبران می کند که بدون خروج از محیط نرم‌افزار و استفاده از سایر برنامه‌های کمکی با استفاده از […]