security print

چاپ امنیتی در چهار ایستگاه

در چاپ امنیتی همچون همه انواع روش های چاپی ،شروع کاربا دریافت یک سفارش است با این تفاوت که متقاضی هنگام ثبت سفارش خود باید مجوزهای لازم را مطابق با نوع سفارش از سازمان‌های مرتبط مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و … به همراه داشته باشد. البته در بعضی مواقع مجوزهای لازم توسط […]