تاریخ امروزاردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰

پاسخ به: طراحی و پیش از چاپ فلکسوگرافی

#1593

از الزامات اولیه هر شیوه ی چاپی شناخت مزایا – معایب و همچنین بررسی با سایر شیوه های چاپی است، این گام اول است.
گام دوم شناخت نرم افزار های گرافیکی…