تاریخ امروزاردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰

پاسخ به: عیب یابی های چاپ فلکسو

#1999

چاپ فلکسوگرافی

موضوع دوم:‌ کثیفی های چاپ (پر کردگی ها چاپ)

۱- میزان مرکب رسانی توسط آنیلوکس زیاد است، اگر اندازه گیری شود خواهید دید مرکب بیشتر از سایز ترام تغذیه شده است (حجم مرکب رسانی سیلندر آنیلوکس کم شود و یا ترام های روی پلیت را در پیش از چاپ اصلاح نمایید.)
۲- عدم ویسکوزیته صحیح مرکب و تغدیه بیش از نیاز مرکب و یا تنظیم نبودن زاویه و فشار تیغه دکتر بلید. (بررسی و تنظیم ویسکوزیته و تیغه و در صورت نیاز تغییر و جایگزین شدن تیغه جدید)

۳- دمش هوای بیش از نیاز برای خشک کن ها (کم کردن و تنظیم فشار دمش هوای گرم)
۴- فشار بیش از نیاز به سطح پلیت و ترام ها (تنظیم فشار چاپ)
۵- مرکب خیلی سریع خشک می شود (اضافه کردن حلال برای جلوگیری از خشک شدن زود هنگام)
۶- فرمول رنگ خارج از استاندارد های چاپ است و تاثیر‌ آن با فیلم چاپی و انتقال (بررسی حلال مرکب ، بررسی حلال پاک کننده ها)
۷- چسبندگی مرکب بالاست (رزین های سخت تر جایگزین کنید)