تاریخ امروزاردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰

آنیلوکس

ink

داستان مرکب‌ها (بخش اول)

داستان مرکب‌ها (بخش سوم) خشک شدن

انتخاب نورد آنیلوکسی

انتخاب شماره آنیلوکس و رابطه آن با درصد ترام روی پلیت چاپ

عمده‌ترین مشکلات چاپ ترام در فلکسوگرافی

Where does print happen?

چاپ چه زمانی انجام می‌شود!

flexo anilox

وبینار درباره نوردهای آنیلوکسی فلکسوگرافی (از شرکت پامارکو)

پیش ثبت‌نام کارگاه حرفه‌ای آموزش فلکسو

آموزش حرفه‌ای طراحی چاپ فلکسوگرافی

MicroClean™ Anilox Cleaning System

سیستم MicroClean پاکسازی نورد‌های آنیلوکس

چگونگی تاثیر پلیت‌های فلکسو بر کیفیت محصول چاپی

چگونگی تاثیر پلیت‌های فلکسو بر کیفیت محصول چاپی

نوردهای آنیلوکس جدید یا تعمیر و بازسازی شده