آموزش پیشرفته طراحی فلکسوگرافی و گراور، طراح گرافیک چاپ: کامیاب کاویانی

تنها آموزش رایگان و تضمینی چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور (هلیو) در ایران، آموزش طراحی کلیشه فلکسو و ساخت سیلندرهای هلیو و آماده سازی فایل در پیش از چاپ توسط کامیاب کاویانی، طراح گرافیک و مدرس حرفه ای چاپ در ایران، تهران