مشاهده رنگ

رنگ پدیده پیچیده

آیا رنگ پدیده پیچیده است؟ برای مدیریت كردن رنگ، مفید خواهد بود اگر بدانیم رنگ چیست؛

پس بیایید پیش از هر چیز با هم تعریف فعلی شما را از رنگ بررسی كنیم. بسته به اینكه تا چه حد به این مسئله فكر كرده اید، با توجه به اینكه شما این مطلب را می خوانید، باید بیش از سایرین به آن فكر كرده باشید، شاید در برهه های مختلف از زندگی تعاریف مختلفی از رنگ داشته اید كه می تواند به این عبارت ها شبیه باشد: رنگ از ویژگی های اشیاء است. این اولین و سرسختانه ترین نظر در مورد رنگ است. هر اندازه هم كه ما در مورد رنگ فلسفه بافی كرده باشیم، باز هم از «سیب سرخ» ،«چراغ سبز» و «كتانی های سفید» حرف می زنیم.

رنگ از ویژگی های نور است. این ادعای كتب درسی در مقابل نظری قرار دارد كه رنگ را از ویژگی های اشیاء می داند. نویسندگان كتب و تحقیقات مربوط به رنگ علاقه شدیدی دارند كه تأكید كنند «نور همان رنگ است» یا «بدون نور رنگی هم نیست».

رنگ در مشاهده گر رخ می دهد. هنگامی كه به خطاهای باصره ای همچون ردّ تصویرها (تصویری كه بعد از بستن چشم هنوز هم قابل مشاهده است)، تباین متوالی (تصاویری كه به دو صورت قابل مشاهده اند) یا دیگر مواردی كه وجود آنها از شیئی كه می بینیم ناشی نمی شود، برمی خوریم این تعریف ذهن ما را اشغال می كند. رنگ چیزی است كه از چشم یا مغز مشاهد هگر نشأت می گیرد. البته پاسخ صحیح، آمیزه ای از هر سه تعریف است.

هر كدام بخشی از حقیقت را در خود دارد ، اما یافتن مثال هایی كه نشان دهد هیچ یك از این سه عبارت به خودی خود توصیف كاملی از تجربه ای كه آن را رنگ می نامیم نمی باشد، دشوار نیست.

رنگ رخدادی است كه بین سه طرف درگیر به وقوع می پیوندد: یك منبع نور، یك شیء و یك مشاهده گر.

رخداد رنگ، احساسی است كه بواسطه طول موج نور تولید شده توسط منبع نور، پس از دستخوش تغییر شدن توسط شیء، در مشاهده گر برانگیخته می شود. هرگاه یكی از این سه عنصر دچار تغییر شود، رخداد رنگ متفاوت خواهد بود (به شكل نگاه كنید)؛ به زبان ساده ما رنگ متفاوتی را می بینیم.

جالب این جا است كه سه عنصر اصلی رخداد رنگ نماینده سه شاخه دشوار از علم هستند: فیزیك، شیمی و زیست شناسی. برای درك اینكه نور چگونه بر رنگ اثر می گذارد باید به سراغ فیزیك برویم؛ برای درك اینكه چگونه اشیاء، نور را دستخوش تغییر می كنند به شیمی سطوح و چگونگی جذب انرژی نور توسط مولكول ها و اتم ها نیاز داریم؛ و برای فهم سرشت مشاهده گر نیازمند زیست شناسی، شامل فیزیولوژی اعصاب چشم و مغز، و آستانه جهان اسفل (دنیای مردگان) در روانشناسی می باشیم.

بطور خلاصه، رنگ پدیده ای پیچیده است.

گزیده ای از کتاب دنیای واقعی مدیریت رنگ

دیدگاهتان را بنویسید

Rateing*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *