ارتباط با ما

برگزاری دوره تخصصی چاپ (پیش از چاپ و نرم‌افزار)
طراحی‌/‌اجرا و مدیریت پروژه (فلکسوگرافی،گراور،افست)

www.flexoice.com

شماره تماس: ۰۹۱۲۲۵۹۱۶۲۹  – @kkkamyab (کامیاب کاویانی)

کانال تلگرام مجله چاپ