printing iso - standard

استانداردهای چاپ (بخش سوم)

استاندارد ايزو ۹۰۰۰

ايزو ۹۰۰۰ استاندارد مديريت کیفیت است. براي كسب اين گواهينامه شركت ها بايد كليه فرايندها و عملكرد خود را به صورت مكتوب ارايه كنند. اين استاندارد براي دستيابي به مديريت کیفیت جامع Total Quality Management ضروري است. ايزو ۹۰۰۰ از چندين استاندارد مختلف تشیكل شده است.

ايزو ISO : 9000 شامل دستورالعمل و تعاريف پايه اي و كلي می شود.

ايزو ISO : 9001 براي چاپكاراني كه مايلند سيستم کیفیت خود را به صورت ثبت شده ارايه كنند اين سيستم شامل مواردي چون طراحي، توسعه، ساخت، توليد و تحويل به مشتري می شود.

ايزو ISO : 9002 در اين استاندارد هيچ دستورالعملي براي طراحي و توسعه فعاليت ها پيش بيني نشده است.

ايزو ISO :9003 اين استاندارد تنها براي كنترل نهايي و تست كالا به کار می رود.

ايزو ISO :9004 اين استاندارد براي سيستم مديريت کیفیت به کار می رود.

اكثر چاپخانه هاي تجاري مي توانند از اين استاندارد به عنوان یک شاخص کیفی استفاده كنند. ايزو ۹۰۰۴ كي استاندارد کیفی براي توليد و نصب تجهيزات است.

اين استانداردها كلي هستند و به تنهايي نمی توانند دليلي بر کیفیت توليدات یک شركت باشند. چه بسا شركت هايي كه داراي گواهينامه ايزو ۹۰۰۰ هستند ولي توليدات با کیفیتی ارايه نمي دهند. به همين خاطر براي صنعت چاپ به استانداردهاي دقيق و مشخصي نياز بود كه سازمان ايزو آن ها را ارايه كرده است.

 

استانداردهاي اختصاصي ايزو براي صنعت چاپ

بالاخره در سال ۱۹۹۶ سازمان ايزو استاندارد ايزو ۱۲۶۴۷ را براي صنعت چاپ ارايه كرد. استانداردهاي اوليه تنها تبادل داده هاي ديجيتال را در بر می گرفتند ولي ايزو ۱۲۶۴۷ كليه جنبه هاي چاپ را شامل مي شد. اين استاندارد توسط كميته فني تكنولوژي چاپ ايزو يا ISOTC 130 تهيه و تدوين شد. پس از بيش از یک دهه عدم فعاليت بالاخره در سال ۱۹۸۹ جلسه عمومي اين كميته با حضور نمايندگاني از ۱۲ كشور در شهر برلين برگزار شد.

ISOTC 130 شامل استانداردسازي واژگان، روش هاي تست و آزمايش و كليه ويژگي هاي تكنولوژي چاپ از مرحله تهيه اوريژينال تا محصول چاپي نهايي مي شود. اين كميته تاكنون ۴۷ استاندارد مختلف براي صنعت چاپ تدوين كرده است. یکی از مهمترين استانداردهاي چاپي، ايزو ISO 12647 است كه شامل كنترل فرايند براي ساخت فيلم هاي چهاررنگ هافتون، نمونه گيري و توليد چاپ مي شود. از اين استاندارد در سطح بين المللي و در چارچوب استانداردهاي کیفی ايزو ۹۰۰۲ مي توان استفاده كرد. اين استاندارد جامع به سهم خود شامل چندين استاندارد تخصصي تر مي باشد.

ايزو ۱۲۶۴۷ – ۱  ۱۹۹۶ : روش هاي اندازه گيري و پارامترها

ايزو ۱۲۶۴۷ – ۲  ۱۹۹۶ : فرايند چاپ افست كه شامل: فيلم هاي تفكيكي رنگي – کیفیت فيلم، ترام گذاري و زاويه ترام، شكل نقاط، تلرانس اندازه تصوير جمع

اندازه هاي تون ها، ميزان خاكستري ، چاپ  رنگ سطح چاپ پذير و جنس می تواند گلاسه و غير گلاسه باشد، رنگ هاي مركب پس از چاپ، براقيت مركب، تلرانس پردازش تصوير، چاقي ترام، تلرانس ها و ميزان گستردگي تن هاي متوسط می شود.

ايزو ۱۲۶۴۷ – ۳  ۱۹۹۸ : اين استاندارد مربوط به چاپ افست كلدست و لترپرس براي روزنامه ها است.

ايزو ۱۲۶۴۷ – ۴ هنوز منتشر نشده است : استاندارد چاپ گراور

ايزو ۱۲۶۴۷ – ۵  ۲۰۰۱ : استاندارد چاپ سيلك اسكرين

ايزو ۱۲۶۴۷ – ۶ هنوز منتشر نشده است: استاندارد چاپ فلكسو

ايزو ۱۲۶۴۷ – ۷ هنوز منتشر نشده است: اين استاندارد یک مرجع چاپي است براي تبادل داده هاي الكترونیک.

 

استانداردهاي گوناگون ديگري براي بخش هاي مختلف صنعت وجود دارند. به عنوان مثال:

ايزو ۱۲۶۳۵  ۱۹۹۶ : تكنولوژي چاپ، پليت هاي افست و ابعاد كارهاي چاپي

ايزو ۱۲۶۶۴ ۱۹۹۶ : تكنولوژي چاپ، تعيين خواص رئولوژكي – سيال بودن – مركب هاي خميري با استفاده از ويسكومتر

ايزو ۲۸۶۴ : استاندارد مركب هاي افست براي چاپ سه رنگ و چهار رنگ

ايزو ۱۲۲۱۸ ۱۹۹۷ : تكنولوژي چاپ، كنترل فرايند، ظهور پليت

ايزو ۱۲۶۳۶ ) ۱۹۹۸ : تكنولوژي چاپ، لاستیكي براي چاپ افست

ايزو ۱۵۹۳۰ – ۱  ۲۰۰۱ : تكنولوژي چاپ تبادل داده هاي ديجيتال در پيش از چاپ

کیفیت چاپ به میزان بسیار زیادی به آماده سازی هایی که در مرحله پیش از چاپ، فرآیندهای چاپ، تکنولوژی ماشین هایی که به کار گرفته شده اند و مواد مصرفی مورد استفاده مانند کاغذ و مرکب بستگی دارد. کیفیت محصول چاپی نهایی به تحت تاثیر فرآیند ها و ماشین آلات فرآیند تکمیلی است.

کیفیت چاپ – چه کار تک رنگ و چه کار رنگی که دارای متن، تصویر و گرافیک هستند- می توانند توسط کیفیت رنگ، بازتولید صحیح مقادیر ترام ها، روی هم خوردن دقیق رنگ ها و ویژگی های سطحی قسمت های چاپ شده و کل کار مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

استانداردهای چاپ به همت آقای یاراحمدی

 

 

یک پینگ

  1. پینگ‌بک: استانداردهای چاپ (بخش دوم) – مجله گرافیک و چاپ نقش مهر

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

Rateing*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *