اکسپندد گاموت (چاپ با دامنه رنگی بزرگ) ۲

برای انجام این کار (اکسپندد گاموت (چاپ با دامنه رنگی بزرگ)) چه تجهیزاتی لازم است؟ اکنون که شما در حال بررسی چاپ EG هستید، باید تعیین کنید که آیا تجهیزات موجود شما مناسب است یا خیر. در اینجا چندین عامل است که باید قبل شروع بررسی کنید.

۱- سیستم انطباق دقیق (ریجستری) چاپ

بسته به سفارشی که در حال انجام آن هستید و با توجه به تلورانس و دقت ریجستر ماشین چاپ شما باید تعیین کنید که چه lpi مناسب سفارش شماست. ازآجاییکه شما رنگ های ساختگی را با استفاده از ترام (نیم سایه ها) تولید می کنید، با کمترین تغییر باید سرعت ریجستر کردن بالایی داشته باشید تا از ضایعات ناشی و تغییرات فام جلوگیری کنید.

۲- مدیریت رنگ (اسپکتروفتومتری و دنسیتومتری) در چاپ

شما باید تعیین کنید که ماشین چاپ شما چقدر در سرعت تولید می تواند دانستیه (چگالی) رنگ را ثابت نگه دارد. برای ثابت نگه داشتن این مقدار باید با کمک دنسیتومتر آنرا در چند نقطه در حین اندازه گیری نمایید.

۳- تنطیم فشار چاپ

اطمینان حاصل کنید بتوانید در هر دو طرف متریال با فشار یکسان چاپ بزنید. به وسیله دانسیتومتر باید اختلاف دوطرف ۳درصد یا کمتر از آن باشد، پایداری آنرا در طول چاپ و در سرعت های متفاوت و در شروع و توقف ها بررسی کنید.

۴- سیستم های خشک کن چاپ

بطور معمول در ماشین های عرض بالا (سیلندر مرکزی) مرکب ها پایه حلال و در ماشین ها عرض پایین (نرو وب) یا درخط مرکب های یووی استفاده می شود. مرکب های یووی پایدارتر و کنترل آسان تری در طول چاپ دارند نسبت به حلالی ها دارند و برای سیستم EG پیشنهاد می شود.در ماشین های عرض کم در طول چاپ باید از لامپ های خشک کن و انتخاب سرعت چاپ اطمینان حاصل کنید.

هنگامی که تعیین کردید که تجهیزات شما توانایی این چاپ را دارد یا نه برای آن باید ماشین چاپ جدیدی تهیه کنید، سوال بعدی این است:  چگونه انجامش بدهیم؟

منبع مقاله: اکسپندد گاموت (چاپ با دامنه رنگی بزرگ) Expanded gamut printing نوشته:‌ کریس بالدوین از شرکت Nilpeter – برگردان متن: کامیاب کاویانی

ادامه در بخش سوم

دیدگاهتان را بنویسید

Rateing*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *