راز کلیدی فلکسو

ندانسته های فلکسو: فیزیک، مکانیک سیالات و فلکسوگرافی

ندانسته های فلکسو ، این نوشته از دو نکته یا دو راز از چاپ فلکسو می‌گوید که تا به حال فلکسوکاران به آن توجهی نداشته‌اند. فلکسو فرآیند چاپی است که در آن لاستیک و مرکب، سطح چاپ شونده را در یک لحظه ملاقات و از آن جدا می‌شوند. تا به حال هیچ نوشته علمی به فلکسوگرافی اینگونه نگاه نداشته است و پرده از راز گام کلیدی آن برنداشته است که واقعا در لحظه جدایی لاستیک از چاپ شونده چه می‌شود؟ کمبود دانش در این حوزه کمی ناراحت کننده است و بهتر است بدانیم نواحی solid در چاپ solid نیستند و پر از حفره و سوراخ‌های بسیار ریزند. اما این سوراخ‌ها از کجا می‌آیند؟!

فیزیک حاکم بر ورود|عضویت