مدیریت زیست محیطی در صنعت چاپ

در سیاست های جهانی زیست محیط تجدید نظر شده در سال ۱۹۹۹، در نسخه ۱.۰ آمده است که:
نیجریه به سیاست های جهانی محیط زیست متعهد است و با مدیریت مناسب توسعه پایدار را تضمین خواهد کرد.

در این مقاله راه داشتن یک محیط زیست کسب و کار پسند را بهترین کار معرفی می شود.
صنعت چاپ مانند هر سازمان دیگری نمی تواند با تخریب محیط زیست توسط پدیده های مصنوعی و ساخته دست بشر به رشد و موفقیت برسد.
همه امکانات و محرومیت ها برای لذت بردن از طبیعت است صنعت چاپ نیز از عوامل مهم در مدیریت زیست محیطی هستند.
تمام سهامداران صنعت چاپ مانند سرمایه داران/کارفرمایان، کارمندان، مشتریان، تامین کنندگان/پیمانکاران و طلبکاران همچنین دولت همه یک مسئولیت برای انجام دادن دارند.

ترجمه مقالات علمی
از این رو این مقاله اعتقاد دارد ارتباط دو طرفه مابین انسان و محیط زیست وجود دارد، بموجب آن انسان باید دلسوزانه و با توجه با عملکردی خلاقانه به محیط زیست رسیدگی کند.
این مقاله همچنین به صنعت چاپ پیشنهاد می دهد که با تکنیک های پیشرفته و سازمان یافته بهترین شکل به مدیریت محیط زیست رسیدگی نماید.

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

Rateing*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *