G7

کالیبراسیون با استفاده از G7 در فلکسوگرافی (خلاصه)

کالیبراسیون ، چاپ ، نمونه گیری توسط روش G7 برای چاپ فلکسوگرافی (خلاصه)

میشل بایارد، کال پلی سان لویس

چکیده

هدف از این مطالعه این بوده که ببینیم آیا می توان بالانس خاکستری به روش G7 را در یک فرآیند ۴ رنگ چاپ فلکسو بازتولید کرد. این فرآیند ادعا می کند که دستگاه چاپ را به یک دید بصری نزدیک و مطابق با یک مشکی ۵۰٪  – با استفاده از سایان ۵۰٪، مژنتا ۴۰٪، و زرد ۴۰٪ قادر می سازد.

برای این مطالعه چندین استاندارد را بررسی کرده ایم و اینکه چگونه دانش به استانداردسازی کمک کرده است. اطلاعات مربوط به این مقاله از مقالات و وب سایت هایی که هدفشان و هم راستا با موضوع ما بود جمع آوری شد.

رسیدن و قبول یک فرآیند بعنوان استاندارد یک کار طولانی است، چون ممکن است، مجبور به گذراندن چندین کمیته فرعی و آزمایش های گوناگون قبل از تصویب آن توسط یک سازمان معبتر باشد. این فرآیند دارای یک تاثیر مثبت است چرا که همه چیز با دقت قبل از تایید تست شده است. در مقابل، فن آوری به سرعت حرکت می کند که این روند می توانست به یک گلوگاه در صنعت تبدیل بشود.

نتایج این مطالعه در یک دوره کارتجربی با ماشین چاپ فلکسوگرافی مارک اندی مدل ۲۲۰۰ بوده است. در اولین و دومین چاپ با استفاده از سایان ۵۰٪، مژنتا و زرد ۴۰٪ خروجی یک قهوه ای تیره گل آلود بود. داده ها توسط یک نمونه چاپ جمع آوری شد، و از طریق یک نرم افزار برای ساختن یک قهوه ای تیره با استفاده از ترکیب CMY نزدیک به نمای خاکستری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که این فرآیند با یک ترکیب ۵۰٪ سایان، ۴۰٪ مژنتا و زرد – یک نمای نزدیک مطابق با خاکستری یا مشکی ۵۰٪ را می سازد.

معرفی

در صنعت چاپ، دقت و سرعت برای موفقیت ضروری هستند. برای افزایش دقت با ابزار چاپ برای فرآیند چاپ چهار رنگ مشخصاتی بعنوان استاندارد وجود دارد و در صنعت گرافیک اتخاذ شده است. در حال حاضر، توصیه کلی برای برنامه های کاربردی در لیتوگرافی افست (GRACoL) در مرحله “بتا” قرار دارد مراحل معرفی G7 به شکل مشخصات کالیبراسیون در آینده در حال معرفی است.

روش G7 خروج از روش های اندازه گیری قدیمی و معرفی تکنیک های کالیبراسیون بر اساس استانداردهای ISO را تعالی بخشید. هدف از روش G7 برای رسیدن به یک بازی بصری مشترک، مشابه، و یا مشترک بین نمونه گیری دیجیتال و چیزی که چاپ تولید کرده است می باشد. استفاده از تن ها و کنتراست ها و بازتولید بالانس خاکستری ، ۲ قاعده کلی برای رسیدن به یک بازه بصری مناسب است.

صنعت گرافیک به سرعت حرکت می کند در مسیر توسعه مداوم از طریق اجرا و بکارگیری استاندارد سازی است، در این استانداردها، دستگاه های چاپ قادر به نوآوری روش های موثرتر برای تولید چاپ با مشخصات رنگ دقیق تر شده است. بهبود مستمر در این زمینه برای هر چاپخانه ای که یک مزیت رقابتی قوی می خواهد ضروری است. به تازگی یک روش برای تغییر کالیبراسیون روش چاپ ۴ رنگ و نمونه گیری رخداده است. امروزه این نقطه در حال حرکت به سوی استفاده از اندازه گیری رنگ سنجی و و پروفایل ICC برای تطبیق یک نمونه با مشخصات استاندارد است. این مشخصات استاندارد رنگ سنجی جدید طراحی شده است برای بکارگیری در چاپ ۴ رنگ در هر دستگاه خروجی ۴ رنگ برای دستیابی به نتایج رنگ بسیار مشابه است.

زیر چتر این مشخصات استاندارد، چاپخانه های می توانند دستگاه های خروجی خود را توصیف برای دادن ارزش بالا دادن به مشتریان خودشان کیفیت خود را تصدیق کنند.

 

این مطالعه با سوال زیر شروع خواهد شد:

  • کالیبره کردن چاپگر، نمونه گیری، و چاپ توسط روش G7، تا چه حد برای رسیدن به بالانس خاکستری با استفاده از منحنی چگالی چاپ نرمال نسب به اندازه گیری چاقی ترام موفق خواهد شد؟

 

  • بعلاوه، تا چه حد تعریف استاندارد رنگ در رنگ سنجی همراه با G7 – برای تکرارپذیری دقیق تر  – در سراسر چاپ های متعدد انجام خواهد شد؟

 

test target print

معنی نام “G7”  که Gray اشاره به خاکستری دارد، برای تطبیق منحنی چگالی چاپ نرمال (NPDC) با استفاده از جوهرهای تک پیگمنت با استانداردهای ISO به بالانس تن های خاکستری و عدد ۷ (هفت) اشاره به رنگ اصلی تعریف شده در استاندارد ISO 12647-6:2006 سایان (C), مژنتا (M)، زرد (Y)، مشکی (K)، قرمز (M+Y)، سبز (C+M) و آبی بنفش (C+M).

کالیبراسیون با G7 نیازمند ۲ گام است که شامل تطابق منحنی چگالی (NPDC) و دوم بکارگیری مدیریت رنگ از طریق استفاده از پروفایل ها ICC مطابق با مشخصات دستگاه چاپ است، هدف استفاده از روش G7  برای کالیبراسیون است، نه همراه ساختن خاکستری طبیعی با سایر دستگاه ها، بلکه برای تولید یک نمونه دیجیتال با استفاده از رنگ های غیر استاندارد با سایر روش های چاپ با استفاده از پروفایل های چاپ.

ترکیب مدل کالیبراسیون G7 بعلاوه ی پروفایل های ICC موجب کاهش تنوع و تکرارپذیری بهتر کارهای چاپی خواهد بود.

فرم تست چاپ (target) مطابق با استاندارد G7 یا GRACoL شاخته شده و در آن از رنگ های جهت بررسی بالانس خاکستری و چاپ یک خاکستری خنثی کمک گرفته شده است. و از strip های مورد نیاز جهت آنالیز نیز بی بهره نیست. این تست با ماشین فلکسو Mark Andy 2200 –  flexo  و مرکب پایه آب ، تک پیگمنت انجام شده است و برای پلیت از فتوپلیمر های شرکت دوپونت شرکت اسکو با ریز نگاری ۱۵۰ خط در اینچ استفاده کرده ایم، شکل ترام ها دایره ای و زاویه ترام بصورت پیش فرض C:8º, M:38º, Y:83º, K:68º.

نتیجه گیری: در چاپ اول پس از رسیدن به سرعت مورد نظر نمونه گیری شد و تمام نمونه ها با استفاده از اسپکتروفتومتر  X-rite 528 اندازه گیری شد و مطابق آن cruve مورد نظر ساخته شد و با تعویض پلیت ها چاپ دوم را انجام دادیم.

 در نهایت با سرعت حدود ۲۰۰ متر در دقیقه نمونه نهایی به ثبت رسید و اصلاحات بدرستی انجام پذیرفت و پروفایل در نهایت با نرم افزار profile maker ساخته شد.

کار با پروفایل های چاپی شبیه به یک چالش قابل پیش بینی است و علاوه به سختی های بدست آوردن شرایط درست و اولیه با استفاده از اندازه گیری شما قادر به بازتولید رنگ های خواهید بود.

curve - NPDC

مقایسه strip (نوارهای رنگی) ۵۰C – ۴۰M – ۴۰Y از اولین اجرا تا دومین چاپ، یک تفاوت واضح قابل مشاهده بود. در اولین چاپ با پلیت غیر استاندارد یک قهوه ای تیره گل آلود انتظار می رفت، در جاییکه دومین چاپ خیلی به خاکستری از دید بصری نزدیک تر بود. از سوی دیگر، نوار آزمون اجرا دوم دقیقا مانند نوار مشکی ۵۰٪ در کنار آن نیست.   اما هنوز “بازه ی بصری” نزدیک تر باقی مانده است. همچنین تاثیرات متاماریزم، هنگام تماشا در زیر نور با ۵۰۰۰ کلوین، نور روز و نور فلوئورسنت در آزمایشگاه وجود داشت. رنگ خاکستری با K۵۰٪ و CMY در مقایسه با نور ۵۰۰۰ کلوین و نور روز بسیار نزدیک تر به نظر می رسید.

پتانسیل های متنوعی در چاپ مانند سرعت، ویسکوزیته مرکب، آب و هوا و توانایی اپراتور تاثیر گذار است و هر دستگاه با توجه به شرایط محیطی و نگه داری و اپراتوری – فایل ارسالی برای خروجی – پلیت ساخته شده و فناوری بکار رفته همگی علاوه به تاثیر گذار بودن در نتیجه باعث می شود که ما بدانیم هر ماشین چاپ باید با آزمون و تست و ثبات در بازتولید شرایط به شناسه رنگی خود برای رقابت بیشتر دست یابد.

 برگردان متن: کامیاب کاویانی

کانال تلگرام مجله چاپ

 

دیدگاهتان را بنویسید

Rateing*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *