کیفیت کلیشه فلکسو

کلیشه فلکسوگرافی و کیفیت چاپ

کلیشه فلکسوگرافی و کیفیت چاپ چگونگی بررسی و خرید کلیشه ژلاتینی

از تاثیر بالای پلیت های فلکسو بر کیفیت چاپ فلکسو نمی توان غافل شد و به گفته نویسنده متن آنرا قلب این چاپ دانسته (که می‌توان به این نکته اشاره کرد که در کنار نورد ورود|عضویت