آموزش

پیدایش افست

تاریخ پیدایش تکنولوژی های چاپ – چاپ افست

lynda

آموزش نرم افزارهای گرافیکی

آماده سازی فایل فلکسو و روتوگراور (هلیو)

آماده‌سازی فایل فلکسو لفاف بسته‌بندی (فارسی)

آماده سازی فایل فلکسو و روتوگراور (هلیو)

آماده‌سازی فایل فلکسو لفاف بسته‌بندی (فارسی) لب پوشانی (trap)

آماده سازی فایل فلکسو و روتوگراور (هلیو)

آماده‌سازی فایل فلکسو لفاف بسته‌بندی (فارسی) ساختن چنل رنگ اسپات

آماده سازی فایل فلکسو و روتوگراور (هلیو)

آماده‌سازی فایل فلکسو لفاف بسته‌بندی (فارسی) ساختن ماسک

pantone-make-illustrator

پیدا کردن نزدیکترین کد رنگ پنتون در ایلوستریتور برای چاپ

Screening

ترام

بزرگداشت یوهانس گوتنبرگ توسط گوگل

flexoice

معرفی و آموزش پلتفرم‌های ارسال فایل با حجم بالا