آنیلوکس

جدول انتخاب آنیلوکس

انتخاب نورد آنیلوکس براساس جدول

anilox

نوردهای آنیلوکسی

flexo-anilox-rolls-choose

انتخاب شماره آنیلوکس و رابطه آن با درصد ترام روی پلیت چاپ

flexo plate

عمده‌ترین مشکلات چاپ ترام در فلکسوگرافی

flexo anilox

وبینار درباره نوردهای آنیلوکسی فلکسوگرافی (از شرکت پامارکو)

MicroClean™ Anilox Cleaning System

سیستم MicroClean پاکسازی نورد‌های آنیلوکس

نوردهای آنیلوکس جدید یا تعمیر و بازسازی شده Copy

نوردهای آنیلوکس جدید یا تعمیر و بازسازی شده

روش های مرسوم تمیز کردن نورد های آنیلوکس (فلکسوگرافی) – بخش ۱

روش های مرسوم تمیز کردن نورد های آنیلوکس (فلکسوگرافی) – بخش ۲