انتخاب شماره آنیلوکس

انتخاب شماره آنیلوکس و رابطه آن با درصد ترام روی پلیت چاپ از جمله مواردی است که باید هنگام سفارش و همزمان با بررسی طرح گرافیکی توسط واحد فروش و مهندسی فروش یک چاپخانه انجام پذیرد و این از جمله مهمترین مواردی است که می‌تواند منجر به تولید با کیفیت کم یک محصول چاپی و … ادامه خواندن انتخاب شماره آنیلوکس