فلکسوگرافی

آموزش آماده‌سازی فایل فلکسوگرافی و روتوگراور

آموزش حرفه ای، طراحی فلکسوگرافی و روتوگراور | کامیاب کاویانی

تنظیم رنگ مانیتور

خدمات کالیبراسیون مانیتور (استاندارسازی نمایش رنگ‌ها)

loupe ذره بین چاپ - لووپ

ابزارهای همراه یک چاپچی

رتوش عکس

آموزش RetouchXpress

lynda

آموزش نرم افزارهای گرافیکی

روتوش تصاویر با یک کلیک (پیشنهاد ژوئن دانلود رایگان)

silk screen

فیزیک و چاپ اسکرین

راز کلیدی فلکسو

ندانسته‌های فلکسو: فیزیک، مکانیک سیالات و فلکسوگرافی

retouch-xpress

نرم افزار روتوش فایل برای چاپ در فتوشاپ (با یک کلیک)

HyperFlex

مزیت تکنولوژی و ترامگذاری کداک