پلیت

esko-mockup

نرم‌افزار و پلاگین‌ Esko (نصب و آموزش)

شناسه رنگی

پروفایل رنگی در فتوشاپ و ادوبی ایلاستریتور icc profile

از صفحه مانیتور تا چاپ: مدیریت رنگ برای محصول چاپی با کیفیت

لووپ ذره بین چاپ

کنترل پروژه یا نظارت بر فرآیندهای چاپ در چاپهای افست، فلکسوگرافی و روتوگراور (بخش اول)

printing iso - standard

استانداردهای چاپ (بخش سوم)

KODAK FLEXCEL Direct System demo

ابتکار جدید کداک در ساخت پلیت های فلکسوگرافی

Distortion factor

ارتجاعی در چاپ فلکسوگرافی (كشيدگی تصاوير چاپ شده)

اختتامیه هفدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ

روش قدیمی گراور سازی و عکاسی

آماده سازی و چاپ دستی (گراورسازی) + فیلم

کتاب شیمی صنعت چاپ

کتاب شیمی در صنعت چاپ توسط مدرس مرکز تألیف شد