چاپ

آموزش آماده‌سازی فایل فلکسوگرافی و روتوگراور

آموزش حرفه ای، طراحی فلکسوگرافی و روتوگراور | کامیاب کاویانی

تنظیم رنگ مانیتور

خدمات کالیبراسیون مانیتور (استاندارسازی نمایش رنگ‌ها)

esko-mockup

پلاگین‌ها و نرم‌افزارهای Esko (نصب و آموزش)

lynda

آموزش نرم افزارهای گرافیکی

راز کلیدی فلکسو

ندانسته‌های فلکسو: فیزیک، مکانیک سیالات و فلکسوگرافی

آماده سازی فایل فلکسو و روتوگراور (هلیو)

آماده‌سازی فایل فلکسو لفاف بسته‌بندی (فارسی)

ایرادات چاپی

بررسی نمونه های چاپی (دنت)

Color Management

تجهیزات مدیریت رنگ و کنترل فرآیند

fingerprints

تست اولیه کیفیت

تبدیل کدهای رنگ CMYK و RGB به کد رنگ‌های دفترچه پنتون Pantone