کامیاب کاویانی

آموزش آماده‌سازی فایل فلکسوگرافی و روتوگراور

آموزش حرفه ای، طراحی فلکسوگرافی و روتوگراور | کامیاب کاویانی

lynda

آموزش نرم افزارهای گرافیکی

retouch-xpress

نرم افزار روتوش فایل برای چاپ در فتوشاپ (با یک کلیک)

آماده سازی فایل فلکسو و روتوگراور (هلیو)

آماده‌سازی فایل فلکسو لفاف بسته‌بندی (فارسی)

Color Management

تجهیزات مدیریت رنگ و کنترل فرآیند

fingerprints

تست اولیه کیفیت

تبدیل کدهای رنگ CMYK و RGB به کد رنگ‌های دفترچه پنتون Pantone

آماده سازی فایل فلکسو و روتوگراور (هلیو)

آماده‌سازی فایل فلکسو لفاف بسته‌بندی (فارسی) لب پوشانی (trap)

آماده سازی فایل فلکسو و روتوگراور (هلیو)

آماده‌سازی فایل فلکسو لفاف بسته‌بندی (فارسی) ساختن چنل رنگ اسپات

آماده سازی فایل فلکسو و روتوگراور (هلیو)

آماده‌سازی فایل فلکسو لفاف بسته‌بندی (فارسی) ساختن ماسک