کلیشه سازی

Creating Perfect PDF Files for Press

آموزش ساخت فایل pdf برای چاپ + تصویری

از صفحه مانیتور تا چاپ: مدیریت رنگ برای محصول چاپی با کیفیت

Color Depth

کنترل پروژه یا نظارت بر فرآیندهای چاپ در چاپ های افست، فلکسوگرافی و روتوگراور (بخش دوم)

سیستم جاپ گراور

چاپ هلیو (گراور) در صنعت بسته بندی و بررسی جایگاه امروز آن در اروپا

کلیشه های فلکسوگرافی

ساخت پلیت های فلکسو با تکنولوژی جدید Kodak

security print - چاپ امنیتی

مرکب های امنیتی، جادوی رنگ در اسناد و مدارک

کلیشه های فلکسو

کنترل کیفیت سیلندر گراور

کلیشه های دیجیتال فلکسو

کلیشه های دیجیتال

کتاب شیمی صنعت چاپ

کتاب شیمی در صنعت چاپ توسط مدرس مرکز تألیف شد

آموزش فلکسو تصویری آنلاین

flexography