استانداردهای چاپ (بخش اول)

چاپ مثل ديگر صنايع آميزه اي است از فرايندها و سيستم هاي مختلف كه از ارتباطي منطقي با یکديگر برخور دارند. به همين خاطر ارايه استانداردهاي مشخص كه باعث می شود كليه فرايندها و سيستم ها در یک چارچوب مشخص و هماهنگ بهترين كارآيي را عرضه كنند برا ي صنعت چاپ نيز ضروري است. چاپ صنعتي بسيار گسترده و پيچيده است. به همين خاطر تعداد استانداردهايي هم كه براي اين صنعت تاكنون تهيه و تدوين شده فراوانند. اگر بپذيريم كه جهاني سازي روندي محتوم است آنگاه بايد ضرورت ارايه زبان و استانداردهاي مشترك را براي ايجاد ارتباط به صورتي مؤثر و فراگير نيز بپذيريم.

استاندارد در صنعت چاپ اهميتي مضاعف دارد. زيرا استانداردها باعث می شوند تا كليه عوامل مؤثر در چرخه توليد یک كار چاپي از چاپكار تا خريدار، ليتوگراف و فروشنده دستگاه بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار كنند. بدون اين استانداردها ارتباط مناسب بين بخش هاي مختلف صنعت چاپ انجام پذير نيست.

بهترين راه براي ارايه توصيفي موجز از نيازي كه براي استاندارد وجود دارد رجوع به تعريفي است كه شركت ايزو (سازمان بي نالمللي استانداردها) از خود ارايه داده است: ارتقا استانداردسازي و فعاليت هاي در ارتباط با آن در جهان براي تسهيل تبادل كالا و خدمات و همچنين توسعه همكاري ها در عرصه هاي فكري، علمي، تكنولوژيك و فعاليت هاي اقتصادي. بسيار روشن است كه اين اهداف مي توانند راه را براي توسعه روش هاي استانداردسازي در هر عرصه و صنعتي هموار كنند. به شرط آنكه افرادي كه مسير حركت صنعت را تعيين می کنند برای استفاده جمعي از استانداردها به توافق برسند.

ايزو  ISO  چيست؟

ايزو در سال ۱۹۴۶ و در شهر ژنو شكل گرفت. پذيرش يا عدم پذيرش استانداردهايي كه اين سازمان تع يين ميك‌‌ند داوطلبانه است و سازمان استانداردسازي هر كشور مي تواند بنا به مقتضيات و مصالح خود از آن ها استفاده كند. اعضا اختيار كامل دارند كه از استانداردهاي ويژه خود استفاده كنند. اين سازمان توسط اعضاي هيأت مديره كه به سهم خود كميته هاي فني را براي توسعه استانداردها تع يين می کنند، مديريت می شود.

كميته هاي فني خود به شاخه ها و كميته هاي فرعي تقسيم مي شوند و كارها را به عهده می گيرند. در اين كميته ها متخصصان بين المللي در شاخخ هاي مختلف علمي و صنعتي عضويت دارند. دستورالعمل مشخصي براي تصويب و تأييد یک سند توسط كميته هاي ملي هر كشور طي مراحل مختلف وجود دارد. نهادهاي استانداردسازي ملي از جمله ANSI در آمریکا، BSI در انگليس، JSA در ژاپن و DIN در آلمان نيز وجود دارند كه در برخي مواقع استانداردهاي ويژه خود را كه مناسب بازارهاي كشورهاي خودشان است ارايه می کنند.

 

استانداردهای چاپ به همت آقای یاراحمدی

 

پایان بخش اول ادامه….در بخش دوم کلیک کنید

نویسنده مطلب: کامیاب کاویانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *